Organització municipal

 

  • Antonio López Gil                                 
  • Eva Aparicio Lara                                 
  • Cecilia Janet Diaz Grassetto               

  • Maria Antonia Auge López                     
  • Maria Soledad López Orduña                   

  • Alejandro Selma Montagut                     
  • Maria Amparo Escrig Marco                  

 

Delegacions

-

-Urbanisme, sostenibilitat i medi ambient: Antonio López Gil

-Desenvolupament local, economia, ocupació i personal: Eva Aparicio Lara

-Cultura, turisme i patrimoni: Eva Aparicio Lara

-Educació, joventut i esports: Cecilia Janet Diaz*Grassetto

-Serveis municipals: Cecilia*Janet Diaz Grassetto

-Sanitat, benestar social i igualtat: María Antonia Auge López

-Festes: María Antonia Auge López

 

COMISSIONS INFORMATIVES


COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I PERMANENT D'HISENDA

Presidente: Antonio López Gil

Vocal: Eva Aparicio Lara

Vocal: Alejandro Selma Montagut

En la seua condició de Comissió Especial de Comptes, es reunirà amb caràcter preceptiu per a l'examen, estudi i informe de tots els comptes pressupostaris i extrapressupostàries que ha d'aprovar el Ple de la Corporació, com a Comissió d'Hisenda tindrà competència per a l'estudi i informe del Pressupost Municipal, així com de les seues modificacions i la creació, modificació o supressió d'Ordenances Fiscals.

Competències: Pressupostos, Ordenances fiscals, Comptes, Ingressos i despeses, Administració General, Tresoreria, Personal, Estadística i Inventari.


COMISSIÓ INFORMATIVA D'OBRES I URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS MUNICIPALS

Presidente: Antonio López Gil

Vocal: Eva Aparicio Lara

Vocal: Maria Amparo Escrig Marco

Vocal:

Vocal:

Competències: Habitatge i urbanisme, Vies públiques, Empresa pública, Sanejament, proveïment i distribució d'aigües, Parcs i Zones verdes i Neteja pública., Habitatges tutelats / unitat respire, altres serveis municipals.

 

ÒRGANS COL·LEGIATS


-Mancomunitat Intermunicipal de l'Alt Palància:

•Antonio López Gil

•Eva Aparicio Lara


-Consell Agrari

•President: Antonio López Gil

•Vocal: Eva Aparicio Lara

•Vocal: Maria Soledad López Orduña


-Consell Escolar

•Titular:Celia Janet Diaz Grassetto

•*Suplente: Antonio López Gil


-Consorci per a la Formació de Persones Adultes

•Titular:

•*Suplente:


-Consorci Provincial de Bombers

•Titular:

•*Suplente:


-Consorci pla zonal de residus de les zones III i VIII:

•Titular:

•*Suplente:


-Grup d'acció local Castelló sud 14-20:

•Titular:

•*Suplente:

 

Missatge d'estat

Lo sentimos ... Este formulario está cerrado a nuevos envíos.