Declaració d'Accessibilitat

Introducció

El lloc web de Ayuntamiento de Castellnovo s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració de conformitat afecta a totes les pàgines localitzades dins del domini, www.castellnovo.es excloent les pàgines a les quals ens porten els enllaços externs i els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l'RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accesible

 • a. Falta de conformitat amb el Real Decreto 1112/2018

- En algunes pàgines pot haver-hi atributs i ANEU duplicats [requisit número 9.4.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 processament]

- En algunes pàgines no existeix el mecanisme per a ometre blocs de contingut que es repeteixen en diverses pàgines. [requisit número 9.2.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 evitar blocs]

 • b. Càrrega desproporcionada

- No aplica.

 • c. Contingut que no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable

- Poden existir arxius d'ofimàtica en PDF o un altre format publicats abans del dia 18 de setembre de 2020 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí que ho complisquen.

- Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguen desenvolupats per aquesta Entitat Local ni estan sota el nostre control, com per exemple, arxius ofimàtics.

Preparació de la present declaració d'accesibilitat

La present declaració va ser preparada el 15 de febrer de 2022.

El mètode emprat per a preparar la declaració d'Accessibilitat ha sigut una autoavaluació duta a terme pel propi organisme mitjançant eines pròpies de l'Observatori d'Accessibilitat Web i altres eines externes.

Última revisió de la declaració: 15 de febrer de 2022.

Compatibilitat amb estàndars

Aquest lloc web ha sigut dissenyat i programat seguint les directrius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, https://www.w3.org/WAI/), que marca uns estàndards internacionals en la creació de continguts webs accessibles a tothom.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2 del RD 1112/2018) com per exemple:

 • - Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • - Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • - Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.
 • - A través del formulari de contacte d'aquest lloc web.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat del lloc web de Ayuntamiento de Castellnovo.

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut:

 • - desestimada,
 • - no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada,
 • - la resposta no complira els requisits contemplats en l'article 12.5 del RD 1112/2018,
 • - o haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La persona interessada podrà iniciar una reclamació per a:

 • - conéixer i oposar-se als motius de la desestimació,
 • - instar l'adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada,
 • - o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

La reclamació pot ser presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament. Aquestes reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de Ayuntamiento de Castellnovo.

Dreceres de teclat

La majoria dels navegadors suporten anar directament a enllaços específics prement determinades combinacions de tecles (tecles d'accés) definides en el lloc web.

El passat 15 de Juny de 2022 va finalitzar el suport del navegador Internet Explorer, per això, Microsoft recomana substituir-lo per Edge.

Navegador \ Sistema Operatiu Windows Linux MacOS X
Firefox Alt + Shift + número En Firefox 14 o posteriors, Ctrl + Alt +
número
En Firefox 13 o anteriors, Ctrl +
número
Internet Explorer / Edge Alt + número N/A
Google Chrome Alt + número Ctrl + Alt + número
Safari Alt + número N/A Ctrl + Alt + número
Opera Alt + número Ctrl + Alt + número

En el nostre portal estan disponibles les següents tecles d'accés:

 • 0 Accessibilitat
 • 1 Pàgina d'inici
 • 2 Formulari de contacte
 • 3 Mapa web
 • 4 Cerca
 • 5 Cookies
 • 6 Seu Electrònica

Missatge d'estat

Lo sentimos ... Este formulario está cerrado a nuevos envíos.